Random Daydream

Love and Confusion

I was once sure of my feelings for you. I remember the time when you first liked my photo and messaged me on how you liked me. The time you became suddenly concern about my health. I tell you, it made me smile all of a sudden. And most especially the songs you sang for… Continue reading Love and Confusion

Advertisements
Random Daydream

Gusto Kita

Gusto kita. Gusto kita pero ‘di ko masabi ng harapan. Hindi naman ako ganito, madalas naman kapag may gusto ako, nasasabi ko. Oo, malakas loob ko magsabi ng nararamdaman kahit alam ko naman na walang mangyayari. ‘Tsaka hindi naman kailangan na may mangyari, umaamin lang naman ako para mabawasan yung bigat ng pakiramdam, para lang mailabas ko yung feelings na itinatago ko. Pero pagdating sa’yo, nae-eprot ako. Ako pa talaga ang natotorpe sa’tin dalawa. Nakakatawa.

Random Daydream

Reason <3

Yeah, I’d like to be the reason of your smile. Not anyone else. I want to be the first person you’ll remember when you wake up and the last person in your mind before you sleep. I’m not being selfish, I just wanted to be that someone for you. Someone you’ll accept, love and respect. Someone you’ll treasure and never leaves.

Random Daydream

Acceptance

She, too, was a victim of this word and still a victim until now. She couldn’t accept the fact that she couldn’t please everybody from the way God had created her. She would like to ask, does being fat a bad thing? Does being born that way a bad thing? Because up until now, she couldn’t accept the fact that she was born that way, that that is how God wanted her to be. You know why? Because of the people around her, she chose to let them messed up her mind and soul. She chose to buried every word through her heart that’s why it hurts every freaking day! EVERY FREAKING DAY.